Κοινωνικό Δίκτυο Ποδοσφαίρου

Για Παίκτες, Ακαδημίες και Ανιχνευτές Ταλέντων
με δυνατότητα βιντεοανάλυσης και προβολής παικτών.


Στο δίκτυό μας:

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0

 • 0


Για γονείς και ποδοσφαιριστές

 • Ποδοσφαιρικό προφίλ
 • Εργαλείο αυτοβελτίωσης
 • Χρήση εργαλείου Βιντεοανάλυσης
 • Προβολή σε scouts

Για τις ακαδημίες

 • Ιστοσελίδα Ακαδημίας
 • Ζωντανή προβολή αγώνων
 • Βιντεοανάλυση
 • Προβολή παικτών
 • Τεστ πεδίου

Για τον manager - ανιχνευτή τελέντων

 • Εταιρική Ιστοσελίδα
 • Ανίχνευση ταλέντων από τον ΗΥ
 • Scouting
 • Άμεση επικοινωνία με Ακαδημίες